Weerbulletin kleine luchtvaart
Luchtvaartmeteorologische informatie voor operationeel gebruik en vluchtvoorbereiding is beschikbaar op www.luchtvaartmeteo.nl.
ZCZC
FBNL50 EHDB 201412
WEERBULLETIN VOOR DE LUCHTVAART
.
GELDIG 201500/202100 UTC
.
SITUATIE: EEN STEVIGE ZUIDWESTELIJKE STROMING VOERT MARITIEM
TROPISCHE LUCHT AAN. EEN NOORDOOST-ZUIDWEST GEORIENTEERD KOUFRONT
LIGT OM 15 UTC BOVEN HET WESTEN, TREKT OOSTWAARTS EN WORDT HALVERWEGE
DE PERIODE STATIONAIR BOVEN HET UITERSTE ZUIDOOSTEN. TEN WESTEN VAN
HET FRONT NEEMT DE STROMING IN KRACHT AF. AAN HET EINDE VAN DE
PERIODE TREKT HET FRONT ALS WEST-OOST GEORIENTEERD WARMTEFRONT
NOORDWAARTS EN LIGT DAN BOVEN HET UITERSTE ZUIDEN.
.
SIGNIFICANT WEER: ENKELE GEISOLEERDE, EERST LOKAAL OOK OPGELIJNDE,
BIJ HET FRONT OOK GECLUSTERDE MATIGE TOT ZWARE REGENBUIEN MET LOKAAL
ONWEER. LOKAAL MATIGE, IN DE KUSTGEBIEDEN MATIGE TOT ZWARE
TURBULENTIE.
.
WIND: ZUIDWEST 10-18 KN, IN DE KUSTGEBIEDEN 18-25 KN, AAN DE KUST
25-35 KN. TEN WESTEN VAN HET KOUFRONT 5-10 KN AFNEMEND, AAN HET EIND
VAN DE PERIODE IN HET ZUIDEN DRAAIEND NAAR ZUID. UITSCHIETERS BIJ EN
TEN OOSTEN VAN HET KOUFRONT TOT ONGEVEER 10 KN BOVEN DE GEMIDDELDE
WIND, BIJ BUIEN TOT MAXIMAAL 20 KN.
.
BEWOLKING: SCT/BKN CU/SC 2000-3000 VT, TOPPEN ROND 8000 VT. BIJ BUIEN
SCT, LOKAAL BKN CB 2000 VT, TOPPEN BOVEN FL100.
.
ZICHT: MEER DAN 10 KM. IN BUIEN 5-8 KM, IN ZWAARDERE BUIEN LOKAAL
1500-5000 M.
.
NULGRADEN NIVEAU: FL080, TEN W VAN HET FRONT FL070.
.
HOOGTEWINDEN EN TEMPERATUREN:
15 UTC: 21 UTC:
0500VT 220/25-35 +16 210/20 +13
1500VT 230/30-50 +14 240/35 +12
3000VT 230/40-55 +10 250/40 +09
FL 050 240/50 +06 250/40 +06
FL 100 240/55 -03 240/50 -04
.
.
THERMIEK: MATIG, VERWAAID EN VERSTOORD DOOR BUIEN. VANAF 16 UTC
UITDOVEND.
.
VOORUITZICHTEN VOOR MORGEN: EEN STERKE NOORDWESTELIJKE STROMING VOERT
POLAIRE LUCHT AAN. EEN NO-ZW GEORIENTEERDE OCCLUSIE BEREIKT
HALVERWEGE DE OCHTEND HET NOORDWESTEN, TREKT ZUIDOOSTWAARTS EN
VERLAAT HALVERWEGE DE MIDDAG HET ZUIDOOSTEN. BIJ DE OCCLUSIE KOMEN
GECLUSTERDE MATIGE TOT ZWARE BUIEN VOOR, SOMS MET ONWEER. TEN WESTEN
VAN DE OCCLUSIE ZIJN ER GEISOLEERDE MATIGE BUIEN, SOMS MET
KORRELHAGEL EN ONWEER. BUITEN BUIEN IS HET ZICHT MEER DAN 10 KM EN DE
WOLKENBASIS 2000 VT OF HOGER. ER IS MATIGE, AAN DE KUST MATIGE ZWARE
TURBULENTIE.
.
DAGLICHTPERIODE: 05.59 TOT 16.50 UTC.=
NNNN


20/10/2021 16.30 uur LT


Bron KNMI