Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot dinsdag 26 mei 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een hogedrukgebied met zwaartepunt boven de ingang van Het Kanaal heeft een rug tot boven de centrale Noordzee. De rug komt steeds dichterbij en vormt uiteindelijk een apart centrum dat dinsdag boven ons land komt te liggen. Uiteindelijk verdwijnt deze kern en wordt opgevolgd door een centrum boven Engeland, waardoor we met een noordwestelijke aanvoer te maken krijgen. Een NNW-ZZO georiënteerd inactief front is eerst stationair boven het noordoosten van ons land en boven de Noordzee. Op dinsdag trekt dit front oostwaarts weg. Een zwak koufront bereikt dinsdagavond het uiterste noord(west)en van het aandachtsgebied.

Modelbeoordeling:

Het inactieve front levert een smalle strook met St op boven zee en in het noordelijk kustgebied. Vanmorgen werd er bij Ekofisk nog mist op gerapporteerd en we zien ook 99% relatieve luchtvochtigheid in de buurt van het front in het noorden van ons aandachtsgebied. Mist is dus niet uitgesloten, verder dus de smalle strook met St en lokaal ook nevel. De drukgradiënt neemt af waardoor de mistkans nog iets toeneemt. HAP1 lijkt in de loop van dinsdag echter wel wat te overdrijven met de omvang van het mistgebied, maar heeft voor nu zeker een signaalfunctie. Voor het landgedeelte gaan we uit van mistbanken komende nacht, met name in het noorden en midden van het land. Geowind komt op veel plaatsen beneden de 5 knopen uit, dus een dikke mistlaag lijkt het niet te gaan worden, ook gezien de korte nachten.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Dagelijkse gang wordt waarschijnlijk beter door Harmonie weergegeven. Dinsdag in het zuiden lokaal (afgerond) 25°C.

Wind:

Op dinsdag wordt de wind voor een groot deel thermisch bepaald, waarschijnlijk ook met een zeewindfront waarop de wind van zuid naar (noord)west gaat. Harmonie progsat laat duidelijk een lijn met Cu zien waarna de wind om gaat.

Bewolking:

In een smalle strook nabij het front op meerdere plaatsen St boven zee en in de kustgebieden. Vandaag vooral landinwaarts (uitspreidende) Cu. Dinsdag minder Cu, maar wel toenemende hoge en later mogelijk ook middelbare bewolking van het noordwesten uit.

Neerslag:

Droog.

Zicht:

Zie de modelbeoordeling.

Paraaf meteoroloog: haklande

Uitgifte: 25/05/2020 12.20 uur LT.
Bron KNMI