Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot dinsdag 07 februari 2023 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een hogedrukgebied met het centrum boven het zuidoosten van Engeland trekt langzaam oostwaarts naar Oost-Europa en houdt daarbij een oost-west georiënteerde rug boven ons land. Aankomende nacht trekt een gebied met een vrij scherpe, NO-ZW georiënteerde vochtgradiënt (convergentie aanwezig) van zuidoost naar noordwest. Het weer speelt zich volledig af in de grenslaag.

Modelbeoordeling:

De modellen hebben wat te weinig bewolking, hoewel de middelbare bewolking actueel wel wat aan het oplossen is. Actueel hebben de modellen ook nog teveel mist omdat er door te weinig bewolking de mist in de modellen te diep is en daardoor minder snel oplost dan we actueel zien. Er zit alleen nog mist in het zuiden van Limburg en dat hebben de modellen dan weer niet. In het noorden zit actueel ook St dat vanaf de Noordzee binnen is komen drijven, ook dit hebben de modellen niet. Belangrijkste aandachtspunt is de mist in de nacht naar dinsdag. Alle modellen behalve HA43 geven mist boven het het midden en de noordelijke helft aan de westzijde (voorzijde) van het vochtveld dat aankomende nacht westwaarts over het land trekt. We gaan ook uit van mist. De reden dat HA43 niets geeft zou kunnen zijn dat in dat model wat meer wind staat dan in de andere modellen. Het mist/St veld in East-Anglia is veel kleiner dan de modellen berekenen en boven de Noordzee lijkt het te liften. Zo'n uitgebreid mist/St veld zoals de meeste modellen berekenen, verwerpen we dus vooralsnog.

Aandachtspunten

Temperatuur:

In de nacht naar dinsdag op uitgebreide schaal lichte vorst, plaatselijk matige vorst in het oosten van het land. De wegen zijn op de meeste plaatsen droog. In de eerste helft van de nacht kan er nog enige condensatie plaatsvinden in de tweede helft van de nacht komen er achter het vochtveld lage Td's het land binnen en zal de condensatie zeer klein zijn. Er is een kleine kans (<10%) op condensatiegladheid op gevoelige punten en op bevriezingsgladheid op weggedeelten die toch nog nat zijn.

Wind:

Geen bijzonderheden.

Bewolking:

In het noorden actueel St dat waarschijnlijk de komende uren zal verdwijnen/liften. Verder lokaal al vorming van lage CU, aan het einde van de middag oplossend. In het vochtgebied waarschijnlijk ST/lage SC met aan de voorzijde ST aan dek (mist). Dit vochtveld blijft dinsdag NO-ZW georienteerd op de Noordzee liggen met wat hogere bases. Dit lijkt aannemelijk.

Neerslag:

In het vochtveld in Duitsland berekenen de modellen actueel lichte neerslag met een kleine kans dat het ook in Twente regent. In Duitsland wordt geen neerslag gemeld, dus dit negeren we en zal het droog blijven.

Zicht:

Actueel mist in het zuiden van Limburg en in het zuiden lokaal nevel, geleidelijk verbeterend. De windrichting in het zuiden wordt langzaam meer oostelijk, waardoor de stuw minder zal worden en de kans op mist aankomende nacht in het zuiden van Limburg kleiner is. Het voorkeursgebied voor mist voor aankomende nacht en dinsdagochtend is de noordelijke helft. Het permanente mistveld boven en rondom het IJsselmeer in HA40, HA43 en EC tot vanmiddag laat is niet realistisch.

Paraaf meteoroloog: tuenter

Uitgifte: 06/02/2023 10.56 uur LT.
Bron KNMI