Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot dinsdag 11 augustus 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Het zwaartepunt van een hogedrukgebied bevindt zich de gehele periode boven Scandinavië. Verder verandert een thermisch lagedrukgebied, net ten noorden van Parijs, eveneens de komende 48 uur weinig van plaats. Er is sprake van een zwakke cyclonale stroming omdat het thermisch laag een vore heeft tot over ons land. Op hoogte bevindt een zuid-noord georiënteerde rugas zich boven ons land, waardoor er weinig stroming staat.

Modelbeoordeling:

Naast de (extreem) hoge temperaturen waarin we gewoon Harmonie blijven volgen is de kans op buienontwikkeling het belangrijkste aandachtspunt. De buiensignalen voor vandaag zijn inmiddels minimaal geworden. Voor morgen blijven de meeste modellen een signaal geven voor kleine, pittige buien, in grote lijnen in een NW-ZO georienteerde zone over het midden van het land. Gezien de verticale profielen lijkt de kans inderdaad groter dan vandaag. Morgen zijn de profielen vochtiger en bovendien is er minder sprake van een inversie die buienvorming kan tegenhouden.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Vooralsnog gaan we er dinsdag van uit dat de temperaturen met uitzondering van het Waddengebied weer boven de 30°C uitkomen met in het zuiden en zuidoosten lokaal weer 35°C. In onweersbuien daalt de temperatuur snel enkele graden. Na de bui loopt de temperatuur weer snel op, maar is het veel benauwder geworden door de hoeveelheid extra vocht.

Wind:

Morgen bij de buien kans op windstoten. Signaal in de Harmonies komt zit veelal op zo'n 30-35 kn, zeg zo'n 60 km/uur.

Bewolking:

Wat velden hoge bewolking en nog een kleine kans op een Cb in het oosten van het land. Morgen in de loop van de dag vorming van enkele Cb's. Toppen tot ca FL300.

Neerslag:

Buienkans is voor vandaag niet groot meer. Mogelijk in de avond nog een buienrestant uit Duitsland die het noordoosten van ons land weet te bereiken. Morgen een wat grotere buienkans. Patronen in Harmonies duiden op pulse storms. Met de hoge capewaardes van boven de 2500 J/kg en de geringe effectieve schering van minder dan 10 kn is dat te verklaren.

Zicht:

Goed zicht, in neerslag matig tot slecht.

Paraaf meteoroloog: nolet

Uitgifte: 10/08/2020 17.32 uur LT.
Bron KNMI