Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot woensdag 30 november 2022 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een brede vore ligt noordwest-zuidoost georienteerd boven het Noordzeegebied. Boven het oosten van Engeland en Frankrijk ligt een noordwest-zuidoost georienteerde hoogtetrog. Hieruit splitst een lagedrukgebied zuidoostwaarts af, het noordelijk deel van de hoogtetrog trekt oostwaarts. Aan de noordoostkant van de vore ligt een oude frontale zone. In de nacht naar dinsdag ontstaat boven de Duitse Bocht een vlak lagedrukgebied dat opvullend zuidoostwaarts trekt waarna de frontale zone woensdag opnieuw over Nederland zuidwestwaarts trekt. Bij de frontale zone is de lucht vochtig en de atmosfeer stabiel van opbouw.

Modelbeoordeling:

Synoptisch gezien zijn er weinig verschillen tussen de diverse uitvoer. De beschrijving van de grenslaagbewolking is matig. In details wijkt de verdeling en de basishoogte van de stratus in alle uitvoer af van de waarnemingen, vooral boven land. In de Hap1 uitvoer is de basis boven zee te laag. De EC uitvoer lijkt het beste op de waarnemingen. Het grootschalige beeld is dat aan de west- en zuidwestkant van het laag dat boven de Duitse Bocht ontstaat dinsdag wat drogere lucht landinwaarts stroomt. De weergave van de hogere bewolking is ook matig en daarmee is het ontstaan van stralingsmist in de nacht naar woensdag ook onzeker. Een volgende onzekerheid is hoe westelijk de stratus woensdag komt wanneer de frontale zone zuidwestwaarts trekt.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Uitvoer in de nacht plaatselijk matig bruikbaar als gevolg van matige weergave van opklaringen.

Wind:

Geen bijzonderheden.

Bewolking:

De stratus boven de Noordzee is grotendeels overgegaan in SC, als gevolg van aanvoer van wat drogere lucht vanuit het noordwesten, dit moet dinsdag overdag ook boven land gebeuren, met uitzondering van het noordoosten waar te weinig stroming is. Er is enige onzekerheid in de westelijke grens van de mist en de stratus. Woensdag blijft in het oosten de kans op stratus groot, onzeker is hoever deze naar het westen komt.

Neerslag:

Uitvoer is min of meer bruikbaar, doordat er weinig stroming is zijn er verschillen tussen de diverse uitvoer. Boven de Noordzee buien tot eerst ongeveer FL120, woensdag toppen niet hoger dan ongeveer FL050, dus de neerslag die in de div. uitvoer zit kan weinig voorstellen.

Zicht:

De mist is het dichtst waar weinig hogere bewolking is, dus vooral in het westen en zuiden. In de nacht naar woensdag is de vorming van stralingsmist weer afhankelijk van opklaringen, dus onzeker.

Paraaf meteoroloog: Huiskamp

Uitgifte: 29/11/2022 05.31 uur LT.
Bron KNMI