Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot dinsdag 05 maart 2024 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een NNW-ZZO georiënteerd koufront ligt min of meer stationair van Noord-Holland naar Gelderland. Ten noordoosten van het koufront ligt een vore, ten noorden daarvan is de stroming oostelijk. Een zwakke rug bouwt vandaag boven het zuidwesten van het land op en trekt iets noordoostwaarts, om vervolgens weer in betekenis af te nemen. Vannacht trekt vanuit het noordoosten een occlusie het noordoosten van het land binnen. Vanuit het zuidwesten nadert een andere occlusie het zuidwesten ven land, horend bij een laag boven Ierland. Deze occlusie trekt morgenmiddag het zuidwesten binnen. Een hoog boven Scandinavië zorgt er voor dat deze band van frontenrestanten niet verder oostwaarts kan bewegen en morgen min of meer stationair boven ons land blijft liggen.

Modelbeoordeling:

De grenslaag is het belangrijkste aandachtspunt. Actueel mist en ST boven het noordoosten. De modellen geven dit aardig weer en tonen ook allen een verbeterende trend, waarbij de mist boven land verdwijnt, maar het uiterste noordoosten ST houdt. EC en HAP1 hebben actueel te weinig mist boven het oosten van de FIR, terwijl deze er in werkelijkheid wel zit. HA40 en HA43 tonen dit wel. Komende nacht ontstaat in HA40 en HA43 ook net ten zuiden van het koufront mist boven het noordwesten van het land, de ander modellen doen dit niet. Morgen komen we dus op het grensvlak te liggen van drie botsende frontale zones en wordt het beeld rommelig, de convectief aandoende neerslag die de modellen berekenen lijkt om 'coalescentiebuitjes' te gaan. Sterkste neerslagsignalen bij het koufront en de occlusie die het noordoosten van het land binnenloopt.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Geen bijzonderheden.

Wind:

Weinig wind, richtingen hangen sterk af van ligging van de fronten/vores. Pas dinsdagavond laat komt er weer een (oost) 6 Bft achter het koufrontocclusie te staan boven de Noordoostelijke Noordzee

Bewolking:

Boven de noordoostelijke helft van de FIR St zowel boven zee als boven land en zowel boven als beneden 500 vt. Deze blijft nog zeer lang hangen. De condities zullen nog wat verbeteren de komende uren, om vervolgen vanavond en vannacht weer te verslechteren. Elders, zuid van het koufront brede opklaringen, waarin vannacht mogelijk mist ontstaat. Morgen wordt de bewolking geleidelijk wat meer ondiep convectief, met toppen tussen 6000 en 8000 vt. Bij de occlusie vanuit het zuidwesten een dikker frontaal pakket met opnieuw St.

Neerslag:

Bij het front op de Noordzee nog af en toe lichte regen en mogelijk motregen. Vandaag overdag boven land houden de modellen het droog. Uit de temps zien we in deze modellen ook een dikker pakket bewolking dan in EC en HA40. Neerslag sluiten we dan ook niet uit. Dinsdag boven de noordoostelijke helft (bij koufront en occlusie) lichte (coalescentie)buitjes en bij de occlusie in het zuidwesten later lichte regen.

Zicht:

In het noordoosten van de FIR nevel en mist, aanvankelijk ook boven het noordoosten van het land. In de nacht naar dinsdag is er overal in opklaringen kans op een mistbank. In het noordoosten boven land in de frontale zone ook teruglopende zichten. In de nacht naar woensdag opnieuw mistkansen.

Paraaf meteoroloog: berge

Uitgifte: 04/03/2024 10.40 uur LT.
Bron KNMI