Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot dinsdag 30 november 2021 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Aan de flank van een grootschalig en complex laag ten oosten van onze omgeving is de stroming noordelijk en wordt maritiem polaire lucht aangevoerd. Een hoogtetrog boven het uiterste zuidwesten van het land trekt spoedig zuidwaarts weg. Een vore behorende bij het complexe laag ligt boven het noordoosten, trekt zuidwaarts. Aan de zuidzijde van deze vore trekt een occlusie mee die aan het begin van de middag boven het zuiden van het land ligt. In de middag en avond volgt van het westen uit een trekrug en trekt met een westelijke stroming het deel van de occlusie dat nog voor de kust ligt weer oostwaarts over het land. Na passage van de rug volgt van het westen uit een NO-ZW georienteerd warmtefront waarna we ons in de warme sector bevinden. Het koufront volgt in de nacht en ochtend van het noorden uit maar stagneert aan het einde van de ochtend boven het noorden van het land wegens passage van een rug. Daarna verwijdert het koufront zich weer in noordoostwaartse richting en ligt het gehele land weer in de warme sector.

Modelbeoordeling:

Gladheid is momenteel het belangrijkste aandachtspunt. De buien die in de westelijke kustprovincies vallen (Z- en N-Holland) worden door de modellen niet goed weergegeven. Temperaturen liggen daar wel over het algemeen boven nul wat de kans op gladheid beperkt. Ook in het noorden buien bij de occlusie die er voor zorgen dat daar de temperatuur inmiddels ook daar boven nul ligt. Verder zuidwaarts, in het midden en oosten van het land ligt de temperatuur nog grootschaliger onder nul en is er kans op bevriezingsgladheid. De neerslag die daar de komende uren valt (naderende occlusie, daar vooruit ook enkele losse buien) kan lokaal in de vorm van regen op een bevroren ondergrond vallen. Een duidelijk aandachtspunt, vooralsnog lijkt de schaalgrootte waarop dat gebeurt beperkt. Verder is in buien kans op natte sneeuw en hagel.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Belangrijkste aandachtspunt is momenteel de lichte vorst en de daarbij mogelijke gladheid. Na passage van de occlusie kan het in het noordoosten aan het einde van de nacht en begin van maandagochtend alsnog weer afkoelen tot iets onder nul voordat de zon weer opkomt.

Wind:

De modeluitvoer goed bruikbaar. Op de westelijke Wadden kunnen aanvankelijk nog zware windstoten rond 75 km/uur voorkomen.

Bewolking:

De bewolkingszones worden redelijk goed weergegeven door de modellen. Het opklaringsgebied tussen de buien in het zuidwesten en de vore doet zich in werkelijkheid boven zee en deels boven land in wat mindere mate voor; ook daar is actueel convectieve bewolking aanwezig. Bij de hoogtetrog Cb's met toppen tot FL200. Verderop langs de kust enkele Cb's met toppen rond of iets boven FL100. Bij de occlusie Cb's met toppen tot FL150-200. Tevens is bij en achter de occlusie in het oosten St mogelijk, in de Limburgse heuvels ook t.g.v. stuw en de neerslagsoort. Vervolgens in de middag en avond bij het weer oostwaarts trekken van de occlusie toppen tot FL100-150, geleidelijk dalend wegens de toenemende warmte op hoogte. Dinsdag op het warmtefront St bewolking, boven land een steeds verder dalende basis wegens de koudere lucht. In de warme sector meest Sc bewolking. Ook bij het koufront een stratiforme bewolkingslaag.

Neerslag:

Op de occlusie buiige neerslag. Neerslagsoort is afhankelijk van intensiteit en vormt een aandachtspunt. Ook i.r.t. de wegdek/oppervlaktetemperatuur. Vloeibare neerslag op een bevroren oppervlak is lokaal mogelijk (zie modelbeoordeling). In de Limburgse heuvels indicatie voor geringe accumulatie. Maandag overdag nog een enkele regenbui, onstabiliteitsdiepte daalt sterk a.g.v warmteadvectie op hoogte door nadering van het frontale systeem. Verder op passage van het frontale systeem en in de warme sector regen en motregen. In de Limburgse heuvels zou in de nacht op het warmtefront eerst nog wat natte sneeuw kunnen vallen.

Zicht:

Goed zicht, achter de occlusie in het oosten mogelijk nog mist. In buien uiteraard matige of slechte zichten. Verder bij het frontale systeem en in de warme sector matige zichten.

Paraaf meteoroloog: schaikm

Uitgifte: 29/11/2021 04.13 uur LT.
Bron KNMI