Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zondag 01 november 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Tussen een hoog boven het zuiden van Europa en een laag bij Schotland (storm Aiden) wordt met een zuidelijke stroming tropische lucht aangevoerd. Het laag trekt NNO-waarts en komt vanaf morgenmiddag ten noordoosten van IJsland vrijwel stationair te liggen. Bijbehorend NNO-ZZW georienteerd koufront bereikt de westkust halverwege vanavond, trekt oostwaarts en blijft vannacht nabij het zuidoosten slepen. Een occluderende frontale zone die vanavond laat Ierland zal bereiken, beweegt snel oostwaarts en trekt morgen aan het einde van de ochtend en het begin van de middag van west naar oost over het land, waarbij het uiterste zuiden mogelijk tijdelijk in de warme sector terecht komt. Achter de occlusie bevinden we ons weer kortstondig in de polaire lucht. Dit duurt niet lang, want op nadering van een volgend laag dat zich morgenmiddag ten zuidwesten van Ierland bevindt, verplaatst de frontale zone zich weer noordwaarts. Het bijbehorende NW-ZO georienteerde warmtefront bereikt het zuidwesten in de avond, trekt noordoostwaarts en verlaat laat in de avond het noordoosten. Na passage van het warmtefront bevindt het hele land zich dan in de warme sector, waarin vochtige maritiem tropische lucht wordt aangevoerd. Het laag trekt maandagnacht en -ochtend naar de noordelijke Noordzee en het bijbehorende koufront zal aan het einde van de periode (maandagochtend) het noordwesten van de FIR bereiken.

Modelbeoordeling:

Synoptisch gezien zijn de modellen consistent en bruikbaar. Uiteraard zijn er detailverschillen. Het koufront dat vanavond passeert is van oorsprong eigenlijk een dubbelstructuur, hetgeen te zien is als een tweetal neerslagbandjes, waarvan de eerste wordt gemist door de Harmonies. Rondom de passage van de occlusie morgen overdag zijn er verschillen in het neerslagpatroon van de uitvoer, mede veroorzaakt door inzaaiing (en dus kans op TCu's) aan de voorzijde van de occlusie van morgenvroeg en het naderende warmtefront morgenmiddag. Dit levert de gebruikelijke verschillen op in het oplossen van stratiforme/convectieve neerslag in respectievelijk Harmonie/Hirlam. EC en Hirlam komen overigens in de loop van de nacht al met lichte regen uit middelbare/hoge bewolking die vooruit loopt. Ook bij de passage van het warmtefront morgenavond zien we Hirlam/EC actiever zijn dan de Harmonies, we houden deze modellen aan.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Duidelijk te zacht voor de tijd van het jaar.

Wind:

Vandaag buitengaats 6-7 Bft, vlak voor koufrontpassage is er vanavond in het noordwestelijk kustgebied tijdelijk kans op windstoten tot ca. 70 km/u. Na de koufrontpassage buitengaats aanhoudend kans op 6 Bft. Morgen na passage van de occlusie langs de kust kans op 6 Bft, buitengaats opnieuw 6-7 Bft. Op nadering van het warmtefront in de loop van de middag weer iets afnemende wind. In de warme sector, na passage van het warmtefront morgenavond opnieuw toenemend naar 6-7 Bft, mogelijk 8 Bft. In de kustgebieden van de noordwestelijke kustprovincies vanaf morgenavond in de warme sector 6-7 Bft en kans op windstoten 75-90 km/u. Dit laatste is gezien het wintercriterium in de kustgebieden voor code geel (>90 km/u) vooralsnog geen aanleiding tot waarschuwingen. Maandagnacht en ochtend trekt de wind verder aan en wordt dit wel een aandachtspunt, in elk geval voor het noordwestelijk kustgebied.

Bewolking:

Bij het koufront vanavond zien we een overwegend stabiele opbouw met Sc/Ac en mogelijk wat lage bewolking, vannacht in het zuidoosten aanhoudend kans hierop. Na koufrontpassage cumuliforme bewolking, Cu/Sc, later ook wat middelbare en hoge bewolking. Op nadering van de occlusie zien we vooral boven de Noordzee door inzaaiing TCu's tot maximaal FL100. Op de occlusie Sc/Ac en in het zuiden dat net in de warme sector terecht komt mogelijk ook St. Achter de occlusie in de polaire lucht weer Sc/Cu en door inzaaiing van het naderende warmtefront wederom kans op TCu. Bij en achter het warmtefront van morgenavond Sc/Ac/Ns en op uitgebreide schaal St.

Neerslag:

Bij het koufront vanavond stratiforme neerslag, aan de achterzijde ook door coalescentie. In het zuidoosten komende nacht, nabij het slepende front mogelijk aanhoudende kans op motregen. Op nadering van de occlusie in de loop van de nacht mogelijk al wat lichte regen en in de ochtend vooral boven de Noordzee enkele lichte TCu-buien. Nabij de occlusie vooral stratiforme neerslag. Na passage van de occlusie op nadering van het warmtefront morgenmiddag wederom kans op TCu-buien door inzaaiing. Bij het warmtefront stratiforme neerslag en achter het warmtefront ook neerslag door coalescentie. Cumulatief kan er de komende 48u 5-10 mm vallen.

Zicht:

Goed. In neerslag af en toe matig. Vooral landinwaarts in de warme sector(en) ongetwijfeld ook slechte zichten bij motregen.

Paraaf meteoroloog: wijs

Uitgifte: 31/10/2020 16.05 uur LT.
Bron KNMI